• Slide 1

  Deň, ktorý vám môže zmeniť život, sa začína každé ráno.

  Poskytované služby
 • Slide 2

  Láskavé slová môžu byť stručné a ľahko sa vyslovia,

  no ich ozveny sú nekonečné

  O mne
"Náš život je ako cesta, s množstvom možností, kadiaľ odbočiť. Niekedy sme so svojím výberom spokojní, inokedy menej a potrebujeme svoje rozhodnutia prehodnotiť. Cítime potrebu zmeny. Pokiaľ zmene nič nestojí v ceste, zvyčajne sme schopní rozhodnúť sa pre ňu a realizovať ju bez pomoci druhých. Sú však situácie, v ktorých potreba zmeny je rovnako silná ako strach z nej, prípadne ako prekážka, ktorá pred ňou stojí. Čím dlhšie zotrvávame v takomto vnútornom konflikte, tým sme vyčerpanejší a strácame nádej. Je dobré mať v takejto chvíli pri sebe niekoho, kto nám pomôže premýšľať o riešeniach, hodnotách v našom živote, ktoré nám dodávajú silu na sebarealizáciu, niekoho bezpečného, komu o sebe môžeme povedať všetko čo potrebujeme, bez obáv zo zneužitia, prezradenia alebo výsmechu. Rozhovor s psychológom môže byť pre nás nielen objavením novej cesty, ale i seba samého, svojich možností, vyrovnaním sa s obavami a prijatím toho, s čím sa na svojej ceste stretávame."
team img

O mne

V roku 2002 som ukončila štúdium psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia som pracovala 3 roky ako konzultant na Linke detskej istoty pri Unicef.

Po ukončení štúdia som pracovala v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Skúsenosti v psychodiagnostike a psychoterapii som získala hlavne počas mojej práce v Sanatóriu AT u MUDr. Novotného, kde som pôsobila 4 roky.

Venovala som sa psychodiagnostike, individuálnej i skupinovej terapii, párovej a rodinnej terapii. Od roku 2009 pracujem vo vlastnej ambulancii.

Absolvovala som 800 hodín výcviku v Systemickej psychoterapii, a touto metódou aj pracujem, ďalej 200 hodín výcviku v Smútkovej a paliatívnej terapii, kurz Rorschachovej diagnostiky zameranej na detského klienta, mám znalecké skúšku v odbore Klinická psychológia.

Pravidelne sa zúčastňujem na vzdelávacích a zážitkových stretnutiach, konferenciách. Mám absolvovaných 150 hodín vlastnej terapie. Ukončila som prípravu na výkon práce v zdravotníctve a v roku 2007 špecializačnú skúšku (atestáciu) v odbore Klinická psychológia. Som registrovanou členkou Slovenskej komory psychológov a mám vydanú licenciu na vykonávanie psychologickej činnosti.

Psychologické poradenstvo

V krízových životných situáciách, nespokojnosti so sebou, úzkosti, depresii, pri partnerských alebo rodinných problémoch, pri strese spojenom so zamestnaním a pod.

Psychoterapia

Pracujem s dospelými i detskými klientami, individuálne v páre alebo s celou rodinou (podľa potrieb klientov). Primárne používam metódu systemickej terapie.

Psychologickú diagnostiku

Je zameraná na získanie vhľadu do vlastných pohnútok, motívov, identifikovanie silných a slabých stránok, vytvorenia podmienok pre nutnú zmenu a fixovanie pozitívnej zmeny v správaní a prežívaní.

Poradenstvo cez internet

Klienti, ktorí sa nemôžu zúčastniť terapie osobne, ju po dohode môžu absolvovať telefonicky, WhatsApp alebo cez Skype.

Klienti sa na stretnutia objednávajú vopred. Je to dôležité pre jednoduchšie plánovanie spoločných stretnutí, ako aj pre zachovanie súkromia klientov (aby sa vyhli stretnutiu s inými klientami). Diskrétnosť a zachovanie tajomstva zvereného klientom je jedným zo základných etických princípov mojej práce.

Cenník

Psychologické poradenstvo

 • 1 sedenie - 50 min
 • individuálne

30€

Psychoterapia

 • 1 sedenie - 50 min
 • individuálne

30€

Párová alebo rodinná terapia

 • 1 sedenie - 50 min
 • pre pár alebo rodinu

30 €

Internetová poradňa

 • 1 sedenie - 50 min
 • cez Skype

30 €

Emailová poradňa

 • popíšte problém v rozsahu A4
 • pošlite ho emailom
 • sumu uhradiť na číslo účtu nižšie
 • odpoveď vám príde do 3 dní

15 €

Psychologické vyšetrenie

 • zo zdravotných dôvodov
 • z osobných dôvodov
 • pre zamestnávateľa
 • nerobím vyšetrenia na zbrojný preukaz

60 €

Číslo účtu: SK41 0200 0000 0025 8322 0759

V prípade, že nebudete môcť prísť na dohodnuté stretnutie, prosím, aby ste mi to oznámili minimálne deň vopred. V prípade vopred neodhláseného stretnutia uhrádzate polovicu ceny za blokovanie termínu.

Adresa poradne

Púchovská 8, 831 06 Bratislava

budova ASV vpravo od Kauflandu

2. poschodie, č.d.219

0908 200 911

miriam.psenakova@gmail.com

Mgr. Miriam Pšenáková

map